Câu hỏi: Những thách thức lớn đối với châu Phi hiện nay là

Câu hỏi: Những thách thức lớn đối với châu Phi hiện nay là
A. Cạn kiệt tài nguyên , thiếu lực lượng lao động
B. Già hóa dân số, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp
C. Trình độ dân chí thấp, đói nghèo, bệnh tật, xung đột
D. Các nước cắt giảm viện trợ, thiếu lực lượng lao động

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục II, SGK/21 địa lí 12 cơ bản

Author: Cô Minh Anh