Câu hỏi: Nhược điểm lớn nhất của ngành đường ôtô là

Câu hỏi: Nhược điểm lớn nhất của ngành đường ôtô là
A. Thiếu chỗ đậu xe.
B. Tình trạng tắt nghẽn giao thông vào giờ cao điểm.
C. Gây ra những vấn đề nghiêm trọng về môi trường.
D. Độ an toàn chưa cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/143, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh