Câu hỏi: Nơi gặp nhau của các dòng biển nóng, lạnh có hoạt động kinh tế – xã hội nào dưới đây phát triển mạnh nhất?

Câu hỏi: Nơi gặp nhau của các dòng biển nóng, lạnh có hoạt động kinh tế – xã hội nào dưới đây phát triển mạnh nhất?
A. Khai thác khoáng sản biển.
B. Đánh bắt thủy – hải sản.
C. Du lịch biển – đảo.
D. Giao thông vận tải biển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Các dòng biển nóng lạnh khi di chuyển thường mang các luồng di cư và phân tán của sinh vật biển. Vì vậy, ở những nơi giao nhau của các dòng biển thường hình thành nguồn lợi sinh vật biển vô cùng giàu có, tạo nên những ngư trường cá lớn, nơi gặp nhau của các dòng biển nóng và lạnh có hoạt động đánh bắt thủy sản phát triển mạnh. Ví dụ: Ngư trường nổi tiếng trên thế giới ở vùng biển Niu- Faolan (bờ phía Đông của Bắc Mỹ) được sinh ra do sự tiếp xúc giữa dòng biển nóng Gơn-xtrim với dòng biển lạnh từ bắc cực chảy về.

Author: Cô Minh Anh