Câu hỏi: Núi Phú Sĩ nằm trên đảo nào dưới đây của Nhật Bản?

Câu hỏi: Núi Phú Sĩ nằm trên đảo nào dưới đây của Nhật Bản?
A. Hôcaiđô.
B. Hônsu.
C. Kiuxiu.
D. Xicôcư.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Đỉnh núi Phú Sĩ nằm ở phía đông nam đảo Hônsu.

Author: Cô Minh Anh