Câu hỏi: Nước nằm gữa châu Âu, nhưng hiện nay chưa gia nhập EU là

Câu hỏi: Nước nằm gữa châu Âu, nhưng hiện nay chưa gia nhập EU là
A. Thụy Sĩ. B.Ai-len.
C. Na Uy. D.Bỉ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục I (bản đồ 7.2), SGK/48 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh