Câu hỏi: Nước nào sau đây có sản lượng điện bình quân theo đầu người lớn ?

Câu hỏi: Nước nào sau đây có sản lượng điện bình quân theo đầu người lớn ?
A. Na-uy.B. Trung Quốc.C. Ấn Độ.D. Cô-oét.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Na-Uy là một trong những quốc gia có nguồn năng lượng sạch lớn trên thế giới (điện gió, điện Mặt Trời,…) và cũng là nước có sản lượng điện bình quân theo đầu người lớn trên thế giới.

Author: Cô Minh Anh