Câu hỏi: Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú là do

Câu hỏi: Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú là do
A. nằm liền kề với vành đai sinh khoáng.
B. nằm trên đường di cư, di lưu của sinh vật.
C. vị trí hoàn toàn ở vùng nội chí tuyến.
D. vị trí ở trung tâm của bán đảo Đông Dương.

Gợi ý câu trả lời

Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú là do nằm trên đường di cư, di lưu của sinh vật
Đáp án: B

Author: Cô Minh Anh