Câu hỏi: Ở các vùng hoang mạc nhiệt đới, người ta chuyên chở hàng hóa bằng:

Câu hỏi: Ở các vùng hoang mạc nhiệt đới, người ta chuyên chở hàng hóa bằng:
A. Máy bay.
B. Tàu hóa.
C. Ô tô.
D. Bằng gia súc (lạc đà).

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/138, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh