Câu hỏi: Ở đai chí tuyến bờ tây lục địa có dòng lạnh tạo cho khí hậu có đặc điểm nào sau đây?

Câu hỏi: Ở đai chí tuyến bờ tây lục địa có dòng lạnh tạo cho khí hậu có đặc điểm nào sau đây?
A. Mưa nhiều
B. Mưa ít
C. Khô hạn
D. Độ ẩm cao

Gợi ý câu trả lời

Ở đại chí tuyến bờ tây lục địa có dòng lạnh như Ca-li-phooc-ni-a, Ben-ghê-la, Pê-ru,… tạo cho khí hậu khô hạn dễ sinh ra hoang mạc. Ví dụ: Dòng biển lạnh Ca-na-ri chảy ven bờ biển Tây Bắc châu Phi, dòng biển lạnh Ben-ghê-la chảy ven bờ biển Tây Nam châu Phi, lượng mưa vùng ven biển dưới 200mm là một trong những nguyên nhân hình hoang mạc Xa-ha-ra, Ca-la-ha-ri,… ở châu Phi.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh