Câu hỏi: Ở độ cao 2000 – 2800m trên dãy Cap-ca chỉ có loài thực vật nào sống được?

Câu hỏi: Ở độ cao 2000 – 2800m trên dãy Cap-ca chỉ có loài thực vật nào sống được?
A. Các loại cây lá kim.
B. Các loại cây xương rồng.
C. Các loại cây địa y.
D. Các loại cây bụi, xavan.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Ở độ cao 2000 – 2800m, khí hậu lạnh giá và vô cùng khắc nghiệt (do càng lên cao nhiệt độ càng giảm mạnh, nhiệt độ không khí có thể chạm mức âm độ, độ ẩm thấp, lượng mưa ít), khí hậu lạnh giá và độ ẩm thấp nên quá trình hình thành đất cũng kém, hình thành loại đất sơ đẳng rất nghèo dinh dưỡng => điều kiện khí hậu và đất đai ở đai cao này phù hợp với đặc điểm sinh thái của loài địa y.

Author: Cô Minh Anh