Câu hỏi: Ở độ cao trên 2800 m thuộc dãy Cap-ca là sự phân bố của kiểu thảm thực vật và loại đất nào sau đây:

Câu hỏi: Ở độ cao trên 2800 m thuộc dãy Cap-ca là sự phân bố của kiểu thảm thực vật và loại đất nào sau đây:
A. Rừng lá kim à đất pôt-dôn
B. Đồng cỏ núi và đất đồng cỏ
C. Băng tuyết
D. Địa y và đất sơ đẳng

Gợi ý câu trả lời

Trên dãy Cap-ca, ỏ độ cao trên 2800m sinh vật không phát triển, quá trình hình thành đất khó có thể diễn ra do khí hậu băng giá, nơi đây chỉ phổ biến các mảng băng tuyết phủ trắng đỉnh núi.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh