Câu hỏi: Ở đới nóng có loại đất tiêu biểu nào dưới đây?

Câu hỏi: Ở đới nóng có loại đất tiêu biểu nào dưới đây?
A. Đất đen.
B. Đất xám.
C. Đất đỏ vàng.
D. Đất nâu đỏ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/69-70, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh