Câu hỏi: Ở nhiều đảo đá tại vịnh Hạ Long thường gặp những vết lõm sâu chảy dài trên vách đá đánh dấu nhà nước biển ở những thời kỳ địa chất xa xôi đó là dấu vết của

Câu hỏi: Ở nhiều đảo đá tại vịnh Hạ Long thường gặp những vết lõm sâu chảy dài trên vách đá đánh dấu nhà nước biển ở những thời kỳ địa chất xa xôi đó là dấu vết của
A. vận động nâng lên , hạ xuống.
B. hiện tượng uốn xếp.
C. hiện tượng đứt gãy.
D. các trận động đất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Ở nhiều đảo đá tại vịnh Hạ Long thường gặp những vết lõm sâu chảy dài trên vách đá đánh dấu nước biển ở những thời kỳ địa chất xa xôi đó là dấu vết của vận động nâng lên, hạ xuống sinh ra hiện tượng biển thoái và biển tiến.

Author: Cô Minh Anh