Câu hỏi: Ở nước ta, chăn nuôi lợn và gia cầm (vịt) phát triển mạnh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là do

Câu hỏi: Ở nước ta, chăn nuôi lợn và gia cầm (vịt) phát triển mạnh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là do
A. Có các giống lợn, gia cầm thuần chủng, năng suất cao
B. Vùng trọng điểm lương thực, nhu cầu tiêu thụ lớn.
C. Thịt chiếm tỉ trọng lớn trong khẩu phần ăn của người dân.
D. Cơ sở dịch vụ thú y phát triển mạnh, giống vật nuôi tốt.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích:
– Lợn và gia cầm sử dụng nguồn thức ăn chủ yếu từ ngành trồng trọt, cụ thể là cây lương thực (ngô, gạo, lúa mì) và hoa màu.
– Đồng bằng sông Hồng là vựa lúa lớn của nước ta, vùng trọng điểm sản xuất lương thực của cả nước -> đem lại nguồn thức ăn dồi dào cho chăn nuôi lợn và gia cầm. Dân cư đông đúc, nhu cầu tiêu thụ thịt tươi sống và trứng rất lớn.
=> Chăn nuôi lợn và gia cầm phát triển mạnh ở vùng đồng bằng sông Hồng.

Author: Cô Minh Anh