Câu hỏi: Ở nước ta, diện tích đồi núi trọc ngày càng tăng ở vùng núi, hoang mạc hóa diễn ra mạnh ở vùng ven biển là do

Câu hỏi: Ở nước ta, diện tích đồi núi trọc ngày càng tăng ở vùng núi, hoang mạc hóa diễn ra mạnh ở vùng ven biển là do
A. Di canh, di cư, phá rừng, biến đổi khí hậu.
B. Phát triển du lịch sinh thái, biển và hải đảo.
C. Xây dựng các khu dự trữ sinh quyển thế giới.
D. Khai thác khoáng sản năng lượng và kim loại.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Ở nước ta, nông nghiệp còn lạc hậu -> vùng miền núi là địa bàn sinh sống của dân tộc thiểu số, hoạt động kinh tế chủ yếu là đốt rừng làm nương rẫy (du canh du cư), chặt phá rừng bữa bãi đê lấy củi gỗ, mở rộng diện tích canh tác,… => Những hoạt động này làm thu hẹp diện tích rừng, tăng diện tích đất trống đồi núi trọc, từ đó làm tăng diện tích đất hoang hóa, đồi núi trọc ở nước ta.

Author: Cô Minh Anh