Câu hỏi: Ở nước ta, hiện tượng động đất xảy ra mạnh nhất tại khu vực nào?

Câu hỏi: Ở nước ta, hiện tượng động đất xảy ra mạnh nhất tại khu vực nào?
A. Vùng núi Tây Bắc.
B. Vùng đồng bằng sông Hồng.
C. Vùng núi Đông Bắc.
D. Tây Nguyên.

Gợi ý câu trả lời

Trong Tân kiến tạo, vùng núi Tây Bắc nước ta là khu vực chịu cường độ mạnh nhất của vận động tạo núi An-pơ – Himalaya, cho đến nay các hoạt động kiến tạo vẫn tiếp diễn nhưng với cường độ nhẹ hơn (chủ yếu là dư chấn).
⇒ Vùng núi Tây Bắc là nơi xảy ra động đất mạnh nhất ở nước ta.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh