Câu hỏi: Ở nước ta, tỉnh nào xảy ra hiện tượng động đất mạnh nhất?

Câu hỏi: Ở nước ta, tỉnh nào xảy ra hiện tượng động đất mạnh nhất?
A. Điện Biên.
B. Sơn La.
C. Yên Bái.
D. Hà Giang.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Trong Tân kiến tạo, vùng núi Tây Bắc nước ta là khu vực chịu cường độ mạnh nhất của vận động tạo núi An-pơ – Himalaya, cho đến nay các hoạt động kiến tạo vẫn tiếp diễn nhưng với cường độ nhẹ hơn (chủ yếu là dư chấn). Vùng núi Tây Bắc là nơi xảy ra động đất mạnh nhất ở nước ta, đặc biệt là các tỉnh Điện Biên và Lai Châu.

Author: Cô Minh Anh