Câu hỏi: Ở nước ta, vùng than lớn nhất hiện đang khai thác là

Câu hỏi: Ở nước ta, vùng than lớn nhất hiện đang khai thác là
A. Lạng Sơn.B. Hòa Bình.C. Quảng Ninh.D. Cà Mau.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Ở nước ta vùng than lớn nhất tập trung khoảng 90% ở tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra còn có ở tỉnh Thái Nguyên,…

Author: Cô Minh Anh