Câu hỏi: Ở Tây Nam Á, dầu mỏ và khí tự nhiên phân bố chủ yếu ở

Câu hỏi: Ở Tây Nam Á, dầu mỏ và khí tự nhiên phân bố chủ yếu ở
A. Ven biển Đỏ
B. Ven biển Ca-xpi
C. Ven Địa Trung Hải
D. Ven vịnh Péc-xich

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục I.1, SGK/29 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh