Câu hỏi: Ở trong vùng nội địa, xa đại dương có

Câu hỏi: Ở trong vùng nội địa, xa đại dương có
A. có mưa rất lớn.
B. có mưa lớn nhưng theo mùa.
C. rất ít mưa hoặc không có mưa.
D. mưa tương đối nhiều.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/51, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh