Câu hỏi: Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là

Câu hỏi: Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là
A. Các tuyến đường xuyên Á.
B. Đường Hồ Chí Minh.
C. Quốc lộ 1.
D. Các tuyến đường chạy từ tây sang đông.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/143, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh