Câu hỏi: Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là

Câu hỏi: Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là
A. Các tuyến đường xuyên Á.
B. Đường Hồ Chí Minh.
C. Quốc lộ 1.
D. Các tuyến đường chạy từ tây sang đông.

Gợi ý câu trả lời

Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là quốc lộ 1. Đây là quốc lộ chạy xuyên suốt từ Bắc vào Nam qua 6/7 vùng kinh tế của nước ta, quốc lộ 1 cũng chạy qua nhiều trung tâm kinh tế lớn ở nước ta (Hà Nội, Vinh, Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh,…).
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh