Câu hỏi: Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là

Câu hỏi: Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là
A. Các tuyến đường xuyên Á.
B. Đường Hồ Chí Minh.
C. Quốc lộ 1
D. Các tuyến đường chạy từ Tây sang Đông.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là Quốc lộ 1, kéo dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau chạy qua 6/7 vùng kinh tế ở nước ta (trừ vùng Tây Nguyên).

Author: Cô Minh Anh