Câu hỏi: Ở vùng khí hậu cận nhiệt lục địa, cây cối hầu như không phát triển, hình thành các hoang mạc, nguyên nhân chủ yếu là do

Câu hỏi: Ở vùng khí hậu cận nhiệt lục địa, cây cối hầu như không phát triển, hình thành các hoang mạc, nguyên nhân chủ yếu là do
A. gió thổi quá mạnh
B. nhiệt độ quá cao
C. độ ẩm quá thấp
D. thiếu ánh sáng

Gợi ý câu trả lời

Vùng khí hậu cận nhiệt lục địa phân bố chủ yếu ở vùng sơn nguyên Iran (châu Á) – thuộc Tây Nam Á. Khu vực này nằm gần đường chí tuyến, khu vực thống trị của các khối áp cao, chỉ có gió thổi đi không có gió thổi đến; mặt khác vị trí nằm cách xa biển nên ít chịu ảnh hưởng của các khối khí ẩm từ biển vào ⇒ khiến cho lượng ẩm của vùng rất thấp, mưa rất ít → khí hậu khô hạn, hình thành các hoang mạc, cây cối hầu như không phát triển.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh