Câu hỏi: Ở vùng Nam Á, Đông Nam Á vào mùa hè có gió mùa thổi theo hướng:

Câu hỏi: Ở vùng Nam Á, Đông Nam Á vào mùa hè có gió mùa thổi theo hướng:
A. Đông Bắc.
B. Đông Nam.
C.Tây Bắc.
D. Tây Nam.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/45, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh