Câu hỏi: Phân bố của các thảm thực vật trên Trái Đất thể hiện rõ ở sự thay đổi theo

Câu hỏi: Phân bố của các thảm thực vật trên Trái Đất thể hiện rõ ở sự thay đổi theo
A. độ cao và hướng sườn của địa hình.
B. vị trí gần hay xa đại dương.
C. vĩ độ và độ cao địa hình.
D. các dạng địa hình (đồi núi, cao nguyên,…).

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Phân bố của các thảm thực vật trên Trái Đất thể hiện rõ ở sự thay đổi theo vĩ độ và độ cao địa hình.

Author: Cô Minh Anh

Câu hỏi: Phân bố của các thảm thực vật trên trái đất thể hiện rõ ở sự thay đổi theo

Câu hỏi: Phân bố của các thảm thực vật trên trái đất thể hiện rõ ở sự thay đổi theo
A. Độ cao và hướng sườn của địa hình.
B. Vị trí gần hay xa đại dương
C. Vĩ độ và độ cao địa hình
D. Các dạng địa hình (đồi núi, cao nguyên ,…)

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục mở đầu, SGK/69 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh