Câu hỏi: Phân bố gia cầm khác với phân bố của chăn nuôi châu, bò, dê, cừu là

Câu hỏi: Phân bố gia cầm khác với phân bố của chăn nuôi châu, bò, dê, cừu là
A. Gắn với các vùng sản xuất lương thực thâm canh .
B. Gắn với các vùng trồng rau quả.
C. Gắn với các vùng nuôi trồng thủy sản.
D. Gắn với các đô thị – nơi có thị trường tiêu thụ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục I, SGK/114 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh