Câu hỏi: Phần hải đảo của Đông Á chịu những thiên tai nào:

Câu hỏi: Phần hải đảo của Đông Á chịu những thiên tai nào:
A. Bão tuyết
B. Động đất, núi lửa
C. Lốc xoáy
D. Hạn hán kéo dài

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B. Động đất, núi lửa
Giải thích: Phần hải đảo của Đông Á thường có động đất và núi lửa gây tai họa lớn cho nhân dân (trang 42 SGK Địa lí lớp 8).

Author: Cô Minh Anh