Câu hỏi: Phần lớn các cảng biển nằm ở hai bên bờ Đại Tây Dương vì

Câu hỏi: Phần lớn các cảng biển nằm ở hai bên bờ Đại Tây Dương vì
A. Có bờ biển khúc khuỷu dễ dàng xây dựng các cảng biển.
B. Nối liền hai trung tâm kinh tế lớn là Tây Âu và Nhật Bản.
C. Nối liền hai trung tâm kinh tế lớn là Tây Âu và Hoa Kỳ.
D. Hai bên bờ đại dương có tài nguyên dầu mỏ giàu có nên nhu cầu vận chuyển bằng đường biển lớn.

Gợi ý câu trả lời

– Các cảng biển có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu trao đổi hàng hóa quốc tế, cụ thể là hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.
⇒ Hai bên bờ Đại Tây Dương là hai trung tâm kinh tế lớn hàng đầu trên thế giới: Tây Âu và Hoa Kỳ, có nền kinh tế năng động. Do vậy, nhu cầu trao đổi hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa nặng cồng kềnh là rất lớn.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh