Câu hỏi: Phần lớn lãnh thổ nước Hà Lan nằm dưới mực nước biển , đó là hậu quả của

Câu hỏi: Phần lớn lãnh thổ nước Hà Lan nằm dưới mực nước biển , đó là hậu quả của
A. Hiện tượng uốn xếp.
B. Hiện tượng đứt gãy.
C. Động đất, núi lửa.
D. Vận động nâng lên, hạ xuống.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục II, SGK/29 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh