Câu hỏi: Phân ra thành vỏ lục địa và vỏ đại dương là dựa vào

Câu hỏi: Phân ra thành vỏ lục địa và vỏ đại dương là dựa vào
A. Đặc tính vật chất.
B. Cấu tạo địa chất, độ dày.
C. Có sự phân chia thành các tầng.
D. Có sự phân chia thành các bộ phận.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Do có sự khác biệt về cấu tạo địa chất, về độ dày,… nên vỏ Trái Đất được phân ra thành hai kiểu chính là vỏ lục địa và vỏ đại dương.

Author: Cô Minh Anh