Câu hỏi: Phát triển chăn nuôi góp phân tạo ra nền nông nghiệp bền vững vì

Câu hỏi: Phát triển chăn nuôi góp phân tạo ra nền nông nghiệp bền vững vì
A. Chăn nuôi phát triển sẽ thúc đẩy nhanh trồng trọt phát triển và ngược lại.
B. Sản phẩm chăn nuôi sẽ dần thay thế cho sản phẩm của trồng trọt.
C. Chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng trọt.
D. Chăn nuôi có nhiều vai trò hơn so với trồng trọt.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục I, SGK/113 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh