Câu hỏi: Phía tây nam của Cam-pu-chia giáp với vịnh biển nào:

Câu hỏi: Phía tây nam của Cam-pu-chia giáp với vịnh biển nào:
A. Vịnh Bắc Bộ
B. Vịnh Ben-gan
C. Vịnh Thái Lan
D. Vịnh Pec-xích

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Vịnh Thái Lan
Giải thích: (trang 62 SGK Địa lí lớp 8).

Author: Cô Minh Anh