Câu hỏi: Phong hóa hóa học diễn ra mạnh ở các vùng có khí hậu

Câu hỏi: Phong hóa hóa học diễn ra mạnh ở các vùng có khí hậu
A. nóng , ẩm. B. nóng ,khô.
C. lạnh ,ấm. D. lạnh , khô.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Những tác nhân chủ yếu của phong hoá hoá học là nước và các hợp chất hoà tan trong nước, khí cacbonic, ôxi và axit hữu cơ của sinh vật thông qua các phản ứng hoá học. Nước có tác động hoà tan nhiều loại đá và khoáng vật, nhiệt độ của nước càng cao thì sức hoà tan của nước càng mạnh. Vì vậy, phong hóa hóa học diễn ra mạnh ở các vùng có khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều.

Author: Cô Minh Anh