Câu hỏi: Phong hoá lí học xảy ra chủ yếu do

Câu hỏi: Phong hoá lí học xảy ra chủ yếu do
A. Sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ, sự đóng băng của nước.
B. Tác dụng của gió, mưa.
C. Nguốn nhiệt độ cao tư dung nhan trong lòng đất.
D. Và đập của các khối đá.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Nguyên nhân phong hoá lí học xảy ra chủ yếu do sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ hoặc do sự đóng băng của nước.

Author: Cô Minh Anh