Câu hỏi: Phong hóa lí học xảy ra chủ yếu do

Câu hỏi: Phong hóa lí học xảy ra chủ yếu do
A. Tác dụng của gió, nước mưa
B. Sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ, sự đóng băng của nước, tác động con người.
C. Nguốn nhiệt độ cao từ dung nhan trong lòng đất
D. Tác động của sinh vật như vi khuẩn, nấm, rễ cây.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/32, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh