Câu hỏi: Qua trình cải cách kinh tế của các quốc gia Mĩ La tinh đang gặp phải sự phản ứng của

Câu hỏi: Qua trình cải cách kinh tế của các quốc gia Mĩ La tinh đang gặp phải sự phản ứng của
A. Những người nông dân mất ruộng
B. Các thế lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài khuyên giàu có
C. Một nhóm người không cùng chung mục đích
D. Các thế lực từ bên ngoài

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II (bản đồ), SGK/27 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh