Câu hỏi: Quốc gia có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn nhất châu Á:

Câu hỏi: Quốc gia có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn nhất châu Á:
A. Việt Nam
B. A-rập Xê-út
C. Nhật Bản
D. Trung Quốc

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B. A-rập Xê-út
Giải thích: trang 27 SGK Địa lí 8.

Author: Cô Minh Anh