Câu hỏi: Quốc gia duy nhất không giáp biển ở Đông Nam Á là

Câu hỏi: Quốc gia duy nhất không giáp biển ở Đông Nam Á là
A. Thái Lan
B. Cam-pu-chia
C. Việt Nam
D. Lào

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D.Lào
Giải thích: Đông Nam Á có 11 quốc gia (trang 52 SGK Địa lí lớp 8).

Author: Cô Minh Anh