Câu hỏi: Quốc gia nào có cây cầu dài nhất thế giới trong các quốc gia dưới đây?

Câu hỏi: Quốc gia nào có cây cầu dài nhất thế giới trong các quốc gia dưới đây?
A. Hoa Kì
B. Nhật Bản
C. Pháp
D. Việt Nam

Gợi ý câu trả lời

Quốc gia có cây cầu dài nhất thế giới là Hoa Kỳ. Đó là cầu cao tốc Hồ Pontchartrain là cây cầu bắc ngang qua Hồ Pontchartrain (tiểu bang Louisiana, Mỹ), tổng chiều dài 38 km nối liền 2 thành phố Metairie và Quận St. Tammany.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh