Câu hỏi: Quốc gia nào có trình độ phát triển kinh tế – xã hội cao nhất châu Á:

Câu hỏi: Quốc gia nào có trình độ phát triển kinh tế – xã hội cao nhất châu Á:
A. Trung Quốc
B. Ấn Độ
C. Hàn Quốc
D. Nhật Bản

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Nhật Bản
Giải thích: Nhật Bản là nước phát triển cao nhất châu Á, đứng thứ 2 thế giới và là nước có kinh tế – xã hội phát triển toàn diện (trang 23 Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh