Câu hỏi: Quốc gia nào dưới đây có chiều dài đường ống lớn nhất thế giới?

Câu hỏi: Quốc gia nào dưới đây có chiều dài đường ống lớn nhất thế giới?
A. Hoa Kỳ.
B. LB Nga.
C. Ả-rập Xê-út.
D. Nhật Bản.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Quốc gia có chiều dài đường ống lớn nhất thế giới là Hoa kỳ vì có nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhu cầu vận chuyển dầu, khí rất lớn.

Author: Cô Minh Anh