Câu hỏi: Quốc gia nào dưới đây có GDP/người ở mức cao?

Câu hỏi: Quốc gia nào dưới đây có GDP/người ở mức cao?
A. Trung Quốc.
B. Hoa Kì.
C. Bra-xin.
D. Liên Bang Nga.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/6, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh