Câu hỏi: Quốc gia nào là thành viên chính thức cuối cùng của ASEAN đến thời điểm này?

Câu hỏi: Quốc gia nào là thành viên chính thức cuối cùng của ASEAN đến thời điểm này?
A. Đông Ti-mo.
B. Lào.
C. Việt Nam.
D. Cam-pu-chia.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Liên hệ kiến thức về thời kì đánh dấu cột mốc thành lập ASEAN
Giải thích: Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995, Lào và Mi-an-ma gia nhập ASEAN năm 1997; Cam-pu-chia gia nhập ASEAN năm 1999 và Đông Ti-mo chưa gia nhập ASEAN. Như vậy, Cam-pu-chia là quốc gia chính thức trở thành thành viên chính thức của ASEAN cuối cùng vào thời điểm này.
Chọn: D.

Author: Cô Minh Anh