Câu hỏi: Quốc gia nào sau đây có chiều dài đường sắt dài nhất thế giới?

Câu hỏi: Quốc gia nào sau đây có chiều dài đường sắt dài nhất thế giới?
A. Hoa Kỳ
B. Nhật Bản
C. Liên Bang Nga
D. Trung Quốc

Gợi ý câu trả lời

– Hoa Kì được có là quốc gia có mạng lưới tuyến đường sắt dài nhất thế giới (250.000km). Theo đó, vận chuyển hàng hóa chiếm 80% tổng số mạng lưới đường sắt của quốc gia này, trong khi mạng lưới tuyến đường sắt chở hành khách dài 35.000km.
– Mạng lưới đường sắt Trung Quốc lớn thứ 2 trên thế giới (100.000km). Đứng vị trí thứ 3 là Nga (85.500km).
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh