Câu hỏi: Quốc gia nào sau đây là quốc gia đang phát triển nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp

Câu hỏi: Quốc gia nào sau đây là quốc gia đang phát triển nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp
A. Nhật Bản
B. Trung Quốc
C. Hàn Quốc
D. Lào

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Lào
Giải thích: (trang 23 Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh