Câu hỏi: Quốc gia nào trở nên giàu có dựa vào nguồn tài nguyên dầu khí phong phú:

Câu hỏi: Quốc gia nào trở nên giàu có dựa vào nguồn tài nguyên dầu khí phong phú:
A. Nhật Bản
B. Việt Nam
C. Cô-oét
D. Lào

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Cô-oét
Giải thích: (trang 23 Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh