Câu hỏi: Quốc gia thành lập nên Cộng đồng Than và Thép châu Âu không phải là

Câu hỏi: Quốc gia thành lập nên Cộng đồng Than và Thép châu Âu không phải là
A. Anh.
B. Pháp.
C. Bỉ.
D. Hà Lan.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/47, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh