Câu hỏi: Quốc gia và khu vực nào sau đây đứng đầu thế giới về linh vực công nghiệp điện tử – tin học ?

Câu hỏi: Quốc gia và khu vực nào sau đây đứng đầu thế giới về linh vực công nghiệp điện tử – tin học ?
A. ASEAN, Ca-na-da, Ấn Độ .
B. Hoa Kì, Nhật Bản, EU.
C. Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Xin-ga-po.
D. Hoa Kì, Trung Quốc, Nam Phi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục IV, SGK/127 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh