Câu hỏi: Sản lượng điện trên thế giới tăng nhanh không phải do nguyên nhân nào dưới đây?

Câu hỏi: Sản lượng điện trên thế giới tăng nhanh không phải do nguyên nhân nào dưới đây?
A. Nhu cầu rất lớn cho sinh hoạt và sản xuất trên thế giới.
B. Có nhiều nguồn sản xuất điện.
C. Ngành này có hiệu quả kinh tế thấp.
D. Nhiều nhà máy điện có công suất lớn ra đời

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Sản lượng điện trên thế giới tăng nhanh là do nhu cầu rất lớn cho sinh hoạt và sản xuất trên thế giới, có nhiều nguồn sản xuất điện và có nhiều nhà máy điện có công suất lớn ra đời.

Author: Cô Minh Anh